ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เปิดโลก ASEAN in Indonesia

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 15 ส.ค. 2017 09:56:19
138 ครั้ง

มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์โครงการ เปิดโลก ASEAN in Indonesia ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2560 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คุณสมบัติผู้สมัครและการคัดเลือก
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 5 วิทยาเขต 
รวม 25 คน ซึ่งมาจากการสมัครและคัดเลือกจากคณะและวิทยาเขต 15 คน และนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ 10 คน

ค่าใช้จ่าย
นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการบางส่วน จำนวน 5,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. เงินค่าสมัครจำนวน 5,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่พี่แอ๋ม สุชาวดี ประสพเนตร งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ 18 ส.ค. 2560

โพสต์เมื่อ: 15 ส.ค. 2017 09:56:19
ปรับปรุงเมื่อ: 15 ส.ค. 2017 09:56:19
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร