ประเมินผลอบรมเทคนิคการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วย Infographic และอบรมการผลิตการ์ตูน LINE Application

โดย อรทัย จารุวิเศษ 31 ก.ค. 2017 10:32:15
602 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสารขอเรียนเชิญผู้เข้าอบรมทุกท่าน

ร่วมตอบแบบประเมินผลออนไลน์และแบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ

ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการของคณะฯ ต่อไป

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook กลุ่มบริการวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร <<คลิก>>

 

สำหรับผู้เข้าอบรมเทคนิคการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วย Infographic

วันที่ 1-2 ส.ค.60

1. แบบประเมินผลการอบรม "เทคนิคการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วย Infographic" <<คลิก>>
2. แบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคม คณะวิทยาการสื่อสาร <<คลิก>>
 

 

สำหรับผู้เข้าอบรม"การผลิตการ์ตูน LINE Application" 

วันที่ 3-4 ส.ค.60

1. แบบประเมินผลอบรม "การผลิตการ์ตูน LINE Application" <<คลิก>>
2. แบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคม คณะวิทยาการสื่อสาร <<คลิก>>
 

 

คณะวิทยาการสื่อสาร ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

 

โพสต์เมื่อ: 31 ก.ค. 2017 10:32:15
ปรับปรุงเมื่อ: 31 ก.ค. 2017 10:33:36
ปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ