เชิญสมัครเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน งาน ม.อ. วิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ปี 2560 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 27 ก.ค. 2017 11:30:22
639 ครั้ง

ด้วยคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดงาน ม.อ.วิชาการ    ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ “15 ปี วิทยาการสื่อสาร สร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี”    ณ อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการสร้างสรรค์สื่อ ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปให้สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยมีกิจกรรมและการประกวดแข่งขันทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรม "นิทรรศการผลงานนักศึกษา"         

4. การประกวด/แข่งขันวาดภาพระบายสี

2. กิจกรรม "วาดภาพเหมือน"

5. การประกวด/แข่งขันออกแบบเว็บไซต์

3. การประกวด/แข่งขันอ่านข่าวโทรทัศน์

6. การประกวด/แข่งขันการตอบปัญหา IT

 

สามารถส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันได้ ภายในวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560
ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หรือทางโทรสาร (FAX.) 0-7334-9692

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7334-9692
(ติดต่อผู้ประสานงานกิจกรรมตามรายละเอียดในเอกสาร)

ดูข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ได้ที่
1. การประกวด/แข่งขันอ่านข่าวโทรทัศน์
2. การประกวด/แข่งขันวาดภาพระบายสี
3. การประกวด/แข่งขันออกแบบเว็บไซต์
4. การประกวด/แข่งขันการตอบปัญหา IT

ดาวน์โหลด ใบสมัคร 

โพสต์เมื่อ: 27 ก.ค. 2017 11:30:22
ปรับปรุงเมื่อ: 11 ส.ค. 2017 16:28:40
ปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ