ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 25 ก.ค. 2017 22:21:38
191 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษารายละเอียดและดำเนินการตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในประกาศ

*******************************************************************************************************
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
*******************************************************************************************************

โพสต์เมื่อ: 25 ก.ค. 2017 22:21:38
ปรับปรุงเมื่อ: 25 ก.ค. 2017 22:25:32
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ