ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วย Infographic และอบรมการผลิตการ์ตูน LINE Application

โดย อรทัย จารุวิเศษ 20 ก.ค. 2017 11:24:18
776 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสารขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 หลักสูตร คือ

1. โครงการอบรมเทคนิคการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วย Infographic วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560

2. โครงการอบรมการผลิตการ์ตูน LINE Application วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560

สถานที่อบรม: ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 2 (A402) ชั้น 4 คณะวิทยาการสื่อสาร

ลงทะเบียนวันอบรม: บริเวณชั้น 4 คณะวิทยาการสื่อสาร

(ในวันรับลงทะเบียน จะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน

เพื่อรับ login PSU Passport สำหรับเข้าใช้อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย)

อ่านรายชื่อและกำหนดการ  <<คลิก>>

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ: เอกสารประกอบการอบรม วุฒิบัตร  และใบเสร็จรับเงิน

(ใบสร็จรับเงินส่วนใหญ่ จะออกในนามชื่อผู้เข้าอบรม

สำหรับผู้เข้าอบรมท่านใด ต้องการให้ออกใบเสร็จในนามหน่วยงาน

โปรดแจ้งผ่านทาง E-mail oratai.c@psu.ac.th ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

**ยกเว้นหน่วยงานที่ติดต่อมาแล้วนะคะ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :

 

แผ่นพับหลักสูตรอบรมเทคนิคการสื่อสาร

สร้างสรรค์ด้วย Infographic <<คลิก>>

 

แผ่นพับหลักสูตรอบรมการผลิตการ์ตูน

LINE Application <<คลิก>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์เมื่อ: 20 ก.ค. 2017 11:24:18
ปรับปรุงเมื่อ: 27 ก.ค. 2017 15:09:42
ปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ