ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณฯ โครงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาในคณะวิทบยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่2)

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 14 ก.ค. 2017 13:26:33
412 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณฯ โครงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ
เข้าศึกษาในคณะวิทบยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่2) โดยกำหนดสอบสัภาษณ์
วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
***********************************************************************
1. ประกาศ
2. ใบยืนยันสิทธิ์
3. ใบสละสิทธิ์
4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพ

*************************************************************************

โพสต์เมื่อ: 14 ก.ค. 2017 13:26:33
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ก.ค. 2017 13:30:26
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ