การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1 )

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 04 ก.ค. 2017 15:33:37
324 ครั้ง

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
สามารถกำหนดพิมพ์ Bill Paymentและชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 6 สิงหาคม 2560   ศึกษารายละเอียดการเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่
ได้ตาม link
************************************************ 
http://regist.pn.psu.ac.th/NewStudent/bachelor.php
************************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณทวีศักดิ์  หมานเม๊าะ (พี่เค) งานรับนักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร
โทร 081-767-6889

 

โพสต์เมื่อ: 04 ก.ค. 2017 15:33:37
ปรับปรุงเมื่อ: 04 ก.ค. 2017 15:42:20
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ