โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่2)

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 30 มิ.ย. 2017 14:13:30
2,289 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสารประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร
โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่2)  รับสมัครผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 3-11 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
************************************************************************************************
1. ประกาศรับสมัคร
2. ระบบรับสมัคร (เปิดระบบ 3 กรกฎาคม 2560)

โพสต์เมื่อ: 30 มิ.ย. 2017 14:13:30
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ก.ค. 2017 13:31:48
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ