ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Asean Camp of Friendship 2017

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 30 มิ.ย. 2017 11:43:02
265 ครั้ง

งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี มีกำหนดจัดโครงการ The ASEAN Camp for Friendship 2017
โดยนำนักศึกาาจากต่างประเทศมาทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ในวันที่ 20 - 23 ก.ค. 60 ณ ม.อ.ปัตตานี และจ.สงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษา
2. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

คณะได้รับโควต้า จำนวน 2 ราย ตัวจริง 2 ราย สำรอง 1 ราย
นักศึกษาผู้สนใจสามารถส้งใบสมัครได้ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ สุชาวดี ประสพเนตร (พี่แอ๋ม) งานวิเทศสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร คลิก
 

โพสต์เมื่อ: 30 มิ.ย. 2017 11:43:02
ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิ.ย. 2017 15:36:31
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร