ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Indonesian Cultural Immersion Programme 2017 (UM iCamp 2017)

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 19 มิ.ย. 2017 15:42:12
182 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Indonesian Cultural Immersion Programme 2017 (UM iCamp 2017)
ระหว่างวันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2560 ณ Universitas Negeri Malang ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย

โดยทางเจ้าภาพได้จัดโปรแกรมใน 3 รูปแบบ คือ 
1) Interactive classroom activities 
2) Self-directed study และ 
3) Cultural field trips

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางไปยังเจ้าภาพโดยตรงทาง Email: oia@um.ac.id 
ภายในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
เว็บไซต์ http://oia.um.ac.id/umicamp/

หมายเหตุ นักศึกษาต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง หากนักศึกษาได้รับการตอบรับจากทางผู้จัดงาน นักศึกษาสามารถขอสนับสนุนทุนฯจากคณะได้ในสัดสวน 70% ของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่แอ๋ม งานวิเทศสัมพันธ์

โพสต์เมื่อ: 19 มิ.ย. 2017 15:42:12
ปรับปรุงเมื่อ: 19 มิ.ย. 2017 15:42:12
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร