ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Social Enterprise for Economic Development (SEED) ประจำปี 2017

โดย สุชาวดี ประสพเนตร 09 มิ.ย. 2017 16:48:10
220 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Social Enterprise for Economic Development (SEED) ประจำปี 2017
จำนวน 1 ราย และสำรอง 1 ราย ดังนี้

1.  นางสาวอภัสรา สาเร๊าะ 
2.  นายอิรฟันร์ กือจิ (สำรองอันดับที่ 1) 

โดยคณะฯจะสนับสนุนทุนเข้าร่วมโครงการซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 20 กรกฎาคม 2560 
(15 วัน) ณ Parahyangan Catholic University ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย
ซึ่งคณะจะสนับสนุนทุน 70% (ประมาณ 26,250 บาท) และนักศึกษาออกเอง 30% (ประมาณ 11,250 บาท)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีเงินทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน จำนวน 2 ทุนๆละ 10,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางมหาวิทยาลัย

ดังประกาศที่แนบมานี้ คลิก

 

โพสต์เมื่อ: 09 มิ.ย. 2017 16:48:10
ปรับปรุงเมื่อ: 09 มิ.ย. 2017 16:49:23
ปรับปรุงโดย: สุชาวดี ประสพเนตร