ผ่อนผันการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

โดย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ 22 พ.ค. 2017 10:52:44
290 ครั้ง

นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ให้ยื่นคำร้อง ผ่อนผันการสอบพร้อมเอกสารประกอบ/หลักฐาน ที่คุณทวีศักดิ์ (พี่เค)
ณ ห้องสำนักงานคณะ ชั้น 2 อาคารคณะฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่่ 26 พฤษภาคม 2560  
*************************************************************
คำร้องผ่อนผันสอบ
**************************************************************

โพสต์เมื่อ: 22 พ.ค. 2017 10:52:44
ปรับปรุงเมื่อ: 22 พ.ค. 2017 10:52:44
ปรับปรุงโดย: ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ