alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

โครงการห้องสมุดสัญจร “ฉันอ่าน ฉันจึงมีอยู่ : I Read, therefore I Am”ครั้งที่ 10

Plearn ห้องเพลิน ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ครับน้องๆ พี่เพลิน^^ ได้นำหนังสือใน"โครงการห้องสมุดสัญจร “ฉันอ่าน ฉันจึงมีอยู่ : I Read, therefore I Am”ครั้งที่ 10 (จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับปีการศึกษา2559 และเตรียมตัวเจอกันในปีการศึกษา1/2560ต่อไปครับ)