alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ณ Guangdong University of Technology (GDUT) และ iangxi Normal University (JXNU)

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ณ Guangdong University of Technology (GDUT) เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง และ iangxi Normal University (JXNU) เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี ประเทศจีน

alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS) จำนวนสูงสุด 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา

alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุน Erasmus + (อีราสมุส +)  ทุนฟรีโดยสหภาพยุโรป โอกาสสำหรับคนไทย ในการเรียน การสอน หรือทำวิจัยในยุโรป 

ประชาสัมพันธ์ทุน Erasmus + (อีราสมุส +)  ทุนฟรีโดยสหภาพยุโรป โอกาสสำหรับคนไทย ในการเรียน การสอน หรือทำวิจัยในยุโรป  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี โท เอก อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก