เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ

  1. นักศึกษาต้องรู้จักตนเอง โดยประเมินความสามารถ ความสนใจ ความถนัด บุคลิกภาพของตนเอง ระดับความรู้ทางวิชาการ และผลการเรียน
  2. นักศึกษาต้องรู้จักสถานประกอบการ ดังนี้
    - รู้จักข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ตนเองสนใจ เช่น ที่ตั้ง จังหวัด ประกอบกิจการประเภทใด
    ​- ลักษณะงานตรงกับความสามารถ ความสนใจ สาขาวิชาหรือไม่
  3. พิจารณาเลือกสถานประกอบการและตำแหน่งงานที่ตรงกับตนเองมากที่สุด 1 แห่ง

**หมายเหตุ หากนักศึกษาเลือกสถานประกอบการแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ

    คลิกเลือกสถานประกอบการที่รุ่นพี่เคยไปปรับปรุงล่าสุด: 05 ก.ย. 2017 17:12:31
330 ครั้ง