มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือคณะและหน่วยงาน ใช้ชุดตัวอักษร PSU Stidti และ DB ChuanPim PSU

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 15 ธ.ค. 2018 16:51:05
472 ครั้ง

มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือคณะและหน่วยงาน ใช้ชุดตัวอักษร PSU Stidti และ DB ChuanPim PSU ในงานเอกสาร งานนำเสนอองค์กร งานออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์และงานเว็บไซต์ เป็นต้น ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในรูปแบบ Destop license และ Webfont license โดยมีหลักการใช้ดังนี้
1. ชุดตัวอักษร PSU Stidti ใช้ในส่วนข้อความหลักที่เป็นหัวเรื่อง (Headline) 
2. ชุดตัวอักษร DB ChuanPim PSU ใช้ในส่วนเนื้อหา (Body Copy)
โดยสามารถดาวน์โหลดชุดตัวอักษร (Font) ได้ที่เว็บไซต์ http://psubrand.psu.ac.th หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่องค์กรสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง โทร. 2968 ตามรายละเอียดที่แนบ เห็นควรแจ้งรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้อทราบโดยทั่วกัน

โพสต์เมื่อ: 15 ธ.ค. 2018 16:51:05
ปรับปรุงเมื่อ: 15 ธ.ค. 2018 16:52:06
ปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ