แบบฟอร์มขอรับบริการและขอสนับสนุนของที่ระลึกหน่วยงาน (เฉพาะบุคลากรภายในหน่วยงาน)

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 17 ก.ค. 2018 16:04:31
500 ครั้ง

ด้วยงานสื่อสารองค์กรให้บริการด้านอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  แผ่นพับหลักสูตร  งานออกแบบและของที่ระลึกหน่วยงาน เพื่อให้การบริการมีความรวดเร็วและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานสื่อสารองค์กรจึงได้จัดทำแบบฟอร์มขอรับบริการและขอสนับสนุนของที่ระลึกหน่วยงาน ตามลิ้งที่แนบมาพร้อมนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHYIGSdPrqffEa4XLer2iaz_0iHl2lroBpwEK2jpISlr7bTA/viewform

จึงขอความร่วมมือทุกท่านที่ขอใช้บริการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยนะคะ หากท่านใดเข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแล้วมีข้อแนะนำเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นสามารถส่งคำแนะนำมาได้ที่ พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ โทรศัพท์ภายใน 2502  E-mail : phatcharakan.y@psu.ac.th

โพสต์เมื่อ: 17 ก.ค. 2018 16:04:31
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ก.ค. 2018 16:05:25
ปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ