วิดีทัศน์ แผ่นพับ และรายงานผลโครงการต่อยอดสินค้าเกลือหวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย

โดย อรทัย จารุวิเศษ 22 พ.ค. 2018 16:23:50
792 ครั้ง
     
 

วิดิทัศน์: "เกลือหวานบานา เค็มอย่างมีคุณ"

ผู้รายงาน: ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา หัวหน้าโครงการฯ

ปีที่เริ่มเผยแพร่: พ.ศ.2561

คลิกที่ภาพ ด้านซ้าย เพื่อชมวิดิทัศน์

     
     
 

แผ่นพับ: เกลือหวานบานา เค็มอย่างมี "คุณ"

ผู้ออกแบบ: งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสื่อสาร 

ปีที่เริ่มเผยแพร่: พ.ศ.2561

คลิกที่ภาพ ด้านซ้าย เพื่อชมแผ่นพับ

     
     
     
 

โครงการต่อยอดสินค้าเกลือหวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย

ผู้รายงาน: ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา หัวหน้าโครงการฯ

ปีที่เริ่มเผยแพร่: พ.ศ.2561

อ่านรายงานผลในรูปแบบ E-book ได้ที่รูปภาพด้านซ้าย

(ลิงค์นี้ยังไม่รองรับ smartphone สามารถดูได้จากคอมพิวเตอร์เท่านั้น)

     
     
     
 

วิธีการเปิดอ่านรายงาน/แผ่นพับ

 1. คลิกที่ปุ่ม Flash
 2. คลิก อนุญาต
 3. ปรากฏ รายงานผล E-book 
     
     
     
 

วิธีเลือกอ่านรายงานตามหัวข้อที่สนใจ

 1. คลิกที่เมนู Content ด้านล่างขวา
 2. คลิกที่หัวข้อที่สนใจ
 3. จะลิงค์ไปยังหัวข้อที่ต้องการ
     
     
     
วัตถุุประสงค์โครงการ:   ผลการศึกษา:  
 • ดำเนินงานร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตเกลือหวานบานาศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดสินค้าเกลือสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอื่น

 

 • พัฒนาสินค้าต้นแบบที่มีการนำเกลือหวานของชุมชนมาเป็นส่วนประกอบของสินค้าชุมชน
 
 1. สินค้าที่มีความเป็นไปได้ในการนำเกลือมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนา เกลือ มี 2 ชนิด ได้แก่ เกลือขมิ้นทอดปลา และเกลือขัดผิว เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้เกลือจากชุมชนเป็นหลัก เพิ่มมูลค่าได้มากกว่าการจำหน่ายเกลือเม็ด มีกระบวนการผลิตที่ไม่ ซับซ้อนทำให้กลุ่มฯ สามารถผลิตได้ด้วยตนเอง
 2. เกลือขมิ้นทอดปลาใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่าเกลือขมิ้นบานา บรรจุในถุงด้วยระบบสุญญากาศ โดยมี 6 ซองเล็กใส่ในถุงใหญ่ ราคา 50 บาท กลุ่มยังสามารถนำเกลือขมิ้นทอดปลาใส่ในบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ  ได้อีกตามความเหมาะสม ส่วนเกลือขัดผิวใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า เกลือบานาสปาขัดผิว แบ่งเป็น 2 กลิ่น ได้แก่ กลิ่นตะไคร้และดอกโมก มี 2 ขนาด ได้แก่ 200 กรัม ราคา 79 บาท และ 500 กรัม ราคา 139 บาท
     
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา:      
 1. การพัฒนาทุนชุมชนให้มีความยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องมีกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็ง จึงจำเป็นจะต้องพัฒนากลุ่มไปพร้อม ๆ กันด้วย
 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือจะต้องมีการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมด้วยการถือหุ้นโดยใช้เกลือแทนเงิน
 3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่ม มีคณะกรรมการที่เป็นผู้หญิงเพื่อรับผิดชอบด้วยการผลิตสินค้า การตลาด และบัญชี
 4. หากมีการดำเนินโครงการในลักษณะนี้ควรคัดเลือกกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาของโครงการ
 
โพสต์เมื่อ: 22 พ.ค. 2018 16:23:50
ปรับปรุงเมื่อ: 07 มิ.ย. 2018 09:05:44
ปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ