Photobook "ปาตาตาเระ: ดินแดนความมั่นคงด้านอาหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้"

โดย อรทัย จารุวิเศษ 22 ก.พ. 2018 11:39:53
881 ครั้ง
     
   
  ปาตาตาเระ: ดินแดนความมั่นคงด้านอาหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Photobook)
   
  ผู้ออกแบบ: นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร
   
  ปีที่เริ่มเผยแพร่: พ.ศ.2560
   
 
วัตถุุประสงค์: เพื่อประชาสัมพันธ์ ปะนาเระ อำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี แหล่งชุมชนประมงพื้นบ้านปะนาเระ เป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเอง มีการจัดการบริหารทรัพยากร ให้มีกินมีใช้ได้อย่างยั่งยืน และเป็นพื้นที่สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับภูมิภาคอีกด้วย
     
“ปาตาตาเระ” เป็นภาษามลายูปัตตานี หมายถึงหาดที่ตากอวน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาวประมงทางภาคใต้ ต่อมาคำว่าปาตาตาเระเมื่อใช้นานๆ ก็กร่อนเป็น ปะนาเระ และเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี 
นอกจากหนังสือภาพ ยังมีสารคดีเชิงข่าว "ปาตาตาเระ" ชมข่าวได้ที่ <<คลิก>>
 
ชมภาพในรูปแบบ E-book ได้ที่รูปภาพ หรือ <<คลิกที่นี่>> (ลิงค์นี้ยังไม่รองรับ smartphone สามารถดูได้จากคอมพิวเตอร์เท่านั้น)
     
  วิธีการดูหนังสือภาพ
  1. คลิกที่ปุ่ม Flash
  2. คลิก อนุญาต
  3. ปรากฏ หนังสือภาพ E-book 
     
 
โพสต์เมื่อ: 22 ก.พ. 2018 11:39:53
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.พ. 2018 14:46:09
ปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ