แผนผังนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โดย อรทัย จารุวิเศษ 31 ม.ค. 2018 16:48:02
659 ครั้ง
แผนผังนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
     
วัตถุประสงค์:   เพื่อแสดงแหล่งผลิตนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
     
รายละเอียด:  

แผนผังนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วยพื้นที่นาเกลือที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และพื้นที่ที่ไม่ได้จดทะเบียนฯ เนื้อที่นาเกลือโดยเฉลี่ย ตลอดจนผลผลิตต่อปี

แสดงพื้นที่ตามอ่าวในปัตตานี ได้แก่

  1. อาโลลาโฮะห์ เนื้อที่เฉลี่ย 5 ไร่/คน  ผลผลิต 6,000 - 9,000 กันตัน/คน/ปีิ
  2. อาโลบาโละ  เนื้อที่เฉลี่ย 6-7 ไร่/คน  ผลผลิต 5,000 - 8,000 กันตัน/คน/ปี
  3. อาโลจีนอ    เนื้อที่เฉลี่ย 8-12 ไร่/คน  ผลผลิต 6,000 - 10,000 กันตัน/คน/ปี
  4. อาโล กู       เนื้อที่เฉลี่ย 7-10 ไร่/คน  ผลผลิต 8,000 - 10,000 กันตัน/คน/ปี
  5. อาโล กือจิ   เนื้อที่เฉลี่ย 6-8 ไร่/คน  ผลผลิต 5,000 - 8,000 กันตัน/คน/ปี

ชมแผนที่ <<คลิก>>

     
สำรวจข้อมูลโดย:   เลขานุการวิสาหกิจกลุ่มทำนาเกลือบานา หมู่ที่ 2
     
ผู้ออกแบบ:   งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการสื่อสาร
     
     

 

โพสต์เมื่อ: 31 ม.ค. 2018 16:48:02
ปรับปรุงเมื่อ: 31 ม.ค. 2018 16:49:39
ปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ