คู่มือนักจัดรายการวิทยุ: ภาวะวิกฤตและแนวทางการดูแลสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย อรทัย จารุวิเศษ 17 ม.ค. 2018 14:06:47
519 ครั้ง

 

  คู่มือนักจัดรายการวิทยุ: ภาวะวิกฤตและแนวทางการดูแลสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ปีที่เผยแพร่: พ.ศ.2558
   
  ผู้เรียบเรียง: ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์
     

วัตถุประสงค์/แนวคิด: 

  1. เพื่อสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตเด็กในสถานการณ์ความไม่สงบฯ และเผยแพร่ให้แก่นักจัดรายการวิทยุได้เป็นคู่มือเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสถานีวิทยุของตนเอง
  2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตเด็กในสถานการณ์ความไม่สงบฯ ให้แก่บุคคลที่สนใจนำไปเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตของเด็กในสถานการณ์ความไม่สงบ
 
รายละเอียด: เรียบเรียงเนื้อหาจากรายการ "พ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและละครเร่
 

เนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน

  1. บทวิทยุเกี่ยวกับภาวะวิกฤตและแนวทางการดูแลสุขภาพจิตเด็ก
  2. สื่อวิทยุกระจายเสียงกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 
สนับสนุนโดย: "โครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและละครเร่" องค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย (UNICEF)
 
อ่านรายละเอียดได้ที่ <<คลิก>>
 

 

โพสต์เมื่อ: 17 ม.ค. 2018 14:06:47
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ม.ค. 2018 11:27:53
ปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ