เอกสารอบรม google calendar

โดย อับดุลอาซิส ดือราแม 13 มี.ค. 2017 13:32:08
1,119 ครั้ง

โครงการอบรม 'โปรแกรม simple-form และ google calendars' ของงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสื่อสาร
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น.

เอกสาร powerpoint

คลิ้ก

โพสต์เมื่อ: 13 มี.ค. 2017 13:32:08
ปรับปรุงเมื่อ: 13 มี.ค. 2017 13:36:01
ปรับปรุงโดย: อับดุลอาซิส ดือราแม