เตรียมสภาพแวดล้อมของเครื่องให้พร้อมสำหรับการใช้งาน Yii Framework 2

โดย สุรกิจ ชูเดช 02 ก.ย. 2016 09:32:46
1,957 ครั้ง

        การเตรียมสภาพแวดล้อมของเครื่องให้พร้อมสำหรับการใช้งาน Yii Framework 2 นั้นมี 3 ส่วนใหญ่ๆ คือการติดตั้งตัวจำลอง Web Server, Dependency และ Github Account จะอธิบายแต่ละตัวดังนี้

Web Server

        แน่นอนว่า Yii Framework นั้นเป็น PHP Framework ดังนั้นการที่จะรัน Project นั้นจึงจำเป็นจะต้องจำลองเครื่องของเราให้เป็น PHP Web Server เสียก่อน  โดยการติดตตั้งนั้นมีความยุ่งยากอยู่พอสมควรเพราะจะให้เป็น PHP Web Server ได้นั้นจะต้องติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นเบื้องต้น ดังนี้

  1. Web Server ด้วยโปรแกรม Apache, Nginx หรือ IIS เป็นต้น
  2. PHP เพื่อใช้ในการ Compile คำสั่ง PHP
  3. MySql เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

        และหลังจากติดตั้งโปรแกรมหลักๆ ทั้ง 3 แล้วจำเป็นต้องปรับแต่งการตั้งค่าของแต่ละโปรแกรมให้ทำงานเข้ากันได้ รวมถึงต้องติดตั้ง PHP Extensions อีกไม่รู้กี่ตัวเพื่อให้การทำงานของ PHP มีความสามารถเพิ่มขึ้น และรองรับกับ Project

 

        นี่ยังไม่เริ่มทำโปรเจคเลยต้องวุ่นวายขนาดนี้เชียวหรือ ใจเย็นๆ กันก่อน จากความวุ่นวายข้างต้นจึงได้มีผู้ที่พัฒนาโปรแกรมที่มัดรวมโปรแกรมข้างต้นเข้าด้วยกัน ทำการปรับแต่งค่าให้เข้ากันได้ และมี PHP Extensions ที่เป็นมาตรฐานติดมาพร้อมกันเลย และนอกจากโปรแกรมที่จำเป็นดังกล่าวผู้พัฒนาอาจจะติดตั้งโปรแกรมเสริมมาเช่น FTP, Debugger เป็นต้นให้เราได้ใช้งานได้สะดวกเพิ่มขึ้นไปอีกด้วย โปรแกรมที่ว่ามามีอยู่หลายตัวด้วยกัน จะยกตัวอย่างที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันได้แก่

โปรแกรม เว็บไซต์ Windows Mac OS X Linux
WAMP http://www.wampserver.com / x x
MAMP https://www.mamp.info / / x
XAMPP https://www.apachefriends.org / / /

        จากตารางก็สามารถเลือกใช้ตามความชอบใจได้เลย สำหรับการดาวน์โหลดและการติดตั้งก็สามารถเข้าไปดูไกด์ได้จากเว็บไซต์ที่เลือกได้เลย (ไม่ยากดาวน์โหลดมา->ดับเบิ้ลคลิ๊กตัวติดตั้ง-> Next/Yes/Ok ตามสไตล์ Windows ^_^ ส่วน Mac OS X ก็ดับเบิ้ลคลิ๊กตัวติดตั้ง .dmg ลากใส่ Applications ส่วนของ Linux จะขั้นตอนเยอะหน่อยขอข้ามไปแล้วกันเดี๋ยวยาว)

 

Dependency Manager for PHP

        เนื่องจาก Yii Framework 2 นั้นมีวิธีการการติดตั้ง 2 แบบด้วยกันคือ Archive File (ดาวน์โหลดไฟล์ zip มา Extract แล้วเริ่มเขียนโปรเจ็คได้เลย) และอีกแบบคือติดตั้งผ่านทาง Dependency ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้จะสามารถใช้เขียนโปรเจ็คได้ทั้งคู่ แต่ผมขอแนะนำให้เลือกวิธีการติดตั้งแบบ Dependency ดีกว่า แต่การติดตั้งผ่านทาง Dependency นั้นจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรม Composer ลงในเครื่องเราก่อนโดยดาวน์โหลดได้จาก https://getcomposer.org/ ส่วนวิธีการติดตั้งแต่ละ OS จะมีไกด์อยู่แล้วในเว็บของ Composer เอง อย่างของ Windows ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง (.exe) แล้วก็ติดตั้งแบบ Windows Styles เช่นเคย ส่วน Mac OS X และ Linux ก็จะมีวิธีติดตั้งเหมือนกัน แต่ดูในเว็บของ composer อาจจะงงๆ ผมสรุปคำสั่งให้ง่ายๆแล้วกัน

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer

หลังจากนั้นให้เปิด Command ของ Windows หรือ Terminal ของ Mac OS X, Linux แล้วลองพิมพ์คำสั่ง composer แล้วกดปุ่ม Enter หากขึ้นข้อความแบบนี้ แสดงว่าการติดตั้งก็ผ่าน 

Surakits-MacBook-Air:htdocs surakit$ composer

   ______

  / ____/___  ____ ___  ____  ____  ________  _____

 / /   / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/

/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__  )  __/ /

\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/

                    /_/

Composer version 1.2.0 2016-07-19 01:28:52

 

Usage:

  command [options] [arguments]

 

Options:

  -h, --help                                        Display this help message

  -q, --quiet                                       Do not output any message

  -V, --version                                    Display this application version

      --ansi                                           Force ANSI output

      --no-ansi                                      Disable ANSI output

  -n, --no-interaction                           Do not ask any interactive question

      --profile                                         Display timing and memory usage information

      --no-plugins                                  Whether to disable plugins.

  -d, --working-dir=WORKING-DIR     If specified, use the given directory as working directory.

  -v|vv|vvv, --verbose                          Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

 

Github Account

        เอาหละสิ่งต้องเตรียนเป็นตัวสุดท้ายคือ ต้องมี Account ของ Github เพื่อสร้าง Token แล้วนำมากรอกในตอนที่ติดตั้ง Yii Framework หากยังไม่มีก็ให้ไปสมัคร Account ไว้ที่ https://github.com/

 

สรุป: การเตรียมความพร้อม

  1. ติดตั้ง PHP Web Server -> WAMP / MAMP / XAMPP เลือกติดตั้งตัวไดตัวนึงเท่านั้น
  2. ติดตั้ง Dependecy Manager for PHP -> Composer
  3. Github Account -> หากยังไม่มีให้ไปสมัครไว้ที่ https://github.com

 

โพสต์เมื่อ: 02 ก.ย. 2016 09:32:46
ปรับปรุงเมื่อ: 10 ม.ค. 2017 08:40:23
ปรับปรุงโดย: สุรกิจ ชูเดช