ติดต่องานบริการวิชาการ

   
   
   
วิทยาการสื่อสาร บริการชุมชน ให้บริการ:   จัดอบรม/สัมมนา
   
    ออกแบบและผลิตสื่อ
   
    ถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ
   
    บริการห้องประชุม/ห้องสัมมนา
   
    ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารทุกรูปแบบ
   
ติดต่อโดยตรง: ห้องสำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร ชั้น 2
   
ที่อยู่: คณะวิทยาการสื่อสาร
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  181 ถนนเจริญประดิษฐ์  ตำบลรูสะมิแล
  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000
   
โทรศัพท์/โทรสาร: 0 7334 9692
   
E-mail:   oratai.c@psu.ac.th,  kittisak.p@psu.ac.th
   
Website คณะวิทยาการสื่อสาร: www.comm-sci.pn.psu.ac.th
Website บริการวิชาการคณะวิทยาการสื่อสาร: www.comm-sci.pn.psu.ac.th/aoc
   
Facebook คณะวิทยาการสื่อสาร: www.facebook.com/commsci.pn.psu
   
   
   
ปรับปรุงล่าสุด: 31 ม.ค. 2018 21:03:22
356 ครั้ง