โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ Machine Learning Workshop

โดย ชวนิทธิ์ ธนะสุข 31 ก.ค. 2019 08:40:27
36 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ Machine Learning Workshop ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการศึกอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านไอทีที่สนใจพัฒนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ ปัญญาประดิษฐ์ ให้รองรับความต้องการด้านบุคลากรตามนโยบาย EECi ที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์ซึ่งเป็น New S-Curve ของประเทศ และมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้ไปสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต 

โพสต์เมื่อ: 31 ก.ค. 2019 08:40:27
ปรับปรุงเมื่อ: 31 ก.ค. 2019 08:40:27
aปรับปรุงโดย: ชวนิทธิ์ ธนะสุข