โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

โดย ชวนิทธิ์ ธนะสุข 30 ก.ค. 2019 16:09:52
52 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเสริมความรู้ด้านการสื่อการตลาด การบัญชี และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจหมวกกะปิเยาะห์

ระหว่างวันที่ 14-15 และ 27  กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสนามฟุตบอลหญ้าเทียม The Fatoni stadium และคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

โพสต์เมื่อ: 30 ก.ค. 2019 16:09:52
ปรับปรุงเมื่อ: 30 ก.ค. 2019 16:09:52
aปรับปรุงโดย: ชวนิทธิ์ ธนะสุข