ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 21 ม.ค. 2019 10:07:27
256 ครั้ง

วันนี้ (17 มกราคม 2562) คณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและน้องๆนักเรียนที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562

...ซึ่งวันนี้มีพี่ๆทั้ง 3 สาขา คือ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ และสาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สือ มาร่วมต้อนรับโดยจัดซุ้มนิทรรศการผลงาน และจัดกิจกรรม CommSci open house เปิดบ้านวิทยาการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ปกครองและน้องๆให้เห็นบรรยากาศห้องปฏิบัติการ และรูปแบบการเรียนการสอนของทางคณะฯ

...ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้คณะฯดูแลบุตรหลานของท่าน และยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะฯในรั้วสงขลานครินทร์แห่งนี้ค่ะ

โพสต์เมื่อ: 21 ม.ค. 2019 10:07:27
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ม.ค. 2019 10:07:27
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ