กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 19 ธ.ค. 2018 16:36:39
275 ครั้ง

วันนี้ (19 ธันวาคม 2561) งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา2/2561 โดย ดร.มูอัสซัล บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา ซึ่งได้แนะนำให้นำทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน ทั้งทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ และทักษะชีวิตและอาชีพ ไปใช้ในการฝึกงานในครั้งนี้ให้เต็มศักยภาพ

โพสต์เมื่อ: 19 ธ.ค. 2018 16:36:39
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ธ.ค. 2018 16:36:39
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ