โครงการ “แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้” รอบที่ 1

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 15 ธ.ค. 2018 17:49:42
123 ครั้ง

วิทยาการสื่อสาร ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตร เตรียมพร้อมรับนักศึกษาใหม่ปี 62

งานวิชาการและงานสื่อสารองค์กร กำหนดจัดโครงการ “แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ให้นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้” ขึ้น ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดปัตตานี
ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล พัทลุงและนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ทราบถึงรูปแบบการรับนักศึกษา รวมทั้งแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาการสื่อสาร
ให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในสาขาวิชาที่คณะเปิดสอน และสร้างความสนใจให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะเลือกศึกษาต่อ
ที่คณะวิทยาการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้โรงเรียนที่สนใจเดินทางมาที่คณะฯหรือมีความสนใจให้ทางคณะฯ
เดินทางไปแนะแนวหลักสูตร สามารถติดต่อมาได้ที่
งานสื่อสารองค์กร โทร. 0 7334 9692

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/pg/commsci.pn.psu/photos/?tab=album&album_id=2276084885840544&__xts__%5B0%5D=68.ARDGCgEO4XipSG6uGZj_xt80PJoBS2KwCnPEhmF2n4jZeYuaKAstTsXCORxZeodgftEseSlCpRmB_aiJ4puvNTEKSwV8TTmgQmWuuG3h6pdWgYlqT19B8b4Nnzh5FDjrul-LM4pscYpxaa8GaIClHfvIjNySL7QoQCGqkvlo7owRv3oy2nY-q6qx_laZimCVoFcjmbfvSv0CDE7XjiDEBdEJ7DVm_qez3OH_p-SQBMjOBqS_aEGSKGb1QkYN7DXgzg8auy5OXOxCPsgI291v_yu8zYvFv4pAQwXy8y3FvL9wmJutgT0c38YPDGQz0TSJpffZ8vQrXZhM7RfzyFVCZKBeOeSo7sCN6ceqINGYnvVpW8agl7DccX5iruW0EjHHV9xExvpud9i_tPq5cbUNvaUmsOsgO3vaXGf7Yz4vBFjebPYQMlNc0DHIsO2q5-snzka3TM2roWgInT4&__tn__=-UC-R
 

โพสต์เมื่อ: 15 ธ.ค. 2018 17:49:42
ปรับปรุงเมื่อ: 08 ก.พ. 2019 16:08:26
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ