โครงการ “แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้” รอบที่ 1

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 15 ธ.ค. 2018 17:29:35
167 ครั้ง

วิทยาการสื่อสาร ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตร เตรียมพร้อมรับนักศึกษาใหม่ปี 62

งานวิชาการและงานสื่อสารองค์กร กำหนดจัดโครงการ “แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ให้นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้” ขึ้น ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดปัตตานี
ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล พัทลุงและนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ทราบถึงรูปแบบการรับนักศึกษา รวมทั้งแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาการสื่อสาร
ให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในสาขาวิชาที่คณะเปิดสอน และสร้างความสนใจให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะเลือกศึกษาต่อ
ที่คณะวิทยาการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้โรงเรียนที่สนใจเดินทางมาที่คณะฯหรือมีความสนใจให้ทางคณะฯ
เดินทางไปแนะแนวหลักสูตร สามารถติดต่อมาได้ที่
งานสื่อสารองค์กร โทร. 0 7334 9692
 

โพสต์เมื่อ: 15 ธ.ค. 2018 17:29:35
ปรับปรุงเมื่อ: 15 ก.พ. 2019 11:05:19
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ