ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นของคณะวิทยาการสื่อสารประจำปี 2560 และ 2561

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 12 พ.ย. 2018 09:32:02
164 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560
1. บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์สุวนาถ ทองสองยอด
2.บุคลากรสายสนับสนุน (กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย) ได้แก่ นางสาวอรทัย จารุวิเศษ

คณะวิทยาการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 
1.บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารียา อรรถอนุชิต
2.บุคลากรสายสนับสนุน (กลุ่มพนักงานเงินรายได้) ได้แก่
นายวีรพงศ์ เรืองสกุล

โพสต์เมื่อ: 12 พ.ย. 2018 09:32:02
ปรับปรุงเมื่อ: 12 พ.ย. 2018 09:32:02
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ