กิจกรรม "How to Master Public Speaking"

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 07 ส.ค. 2018 15:16:28
235 ครั้ง

กิจกรรม "How to Master Public Speaking" กับเทคนิคการนำเสนองานวิจัย โดยวิทยากร รศ.ดร.สิตา เยี่ยมขันติถาวร 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เวลา 09.30 - 16.30 น.

โพสต์เมื่อ: 07 ส.ค. 2018 15:16:28
ปรับปรุงเมื่อ: 07 ส.ค. 2018 15:16:28
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ