โครงการ "เสริมศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนด้วยการสื่อสารการตลาดออนไลน์"

โดย อรทัย จารุวิเศษ 23 ก.ค. 2018 13:17:26
314 ครั้ง

ประมวลภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

โครงการ "เสริมศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนด้วยการสื่อสารการตลาดออนไลน์"

วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร

โพสต์เมื่อ: 23 ก.ค. 2018 13:17:26
ปรับปรุงเมื่อ: 24 ก.ค. 2018 11:21:12
aปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ