งานทำบุญประจำปีคณะวิทยาการสื่อสาร

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 01 มิ.ย. 2018 16:11:15
566 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสาร กำหนดจัดงานทำบุญประจำปีคณะวิทยาการสื่อสาร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้ง คณะวิทยาการสื่อสารในวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี ภายในงานมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 3 ศาสนา (พุทธ อิสลาม คริสต์) เพื่อความเป็นสิริมงคลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้อยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขและเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

โพสต์เมื่อ: 01 มิ.ย. 2018 16:11:15
ปรับปรุงเมื่อ: 01 มิ.ย. 2018 16:11:15
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ