พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 24 พ.ค. 2018 16:51:47
546 ครั้ง

วันนี้ (24 พ.ค. 61) คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย ดร.มูอัสซัล บิลแสละ คณบดี คณะวิทยาการสื่อสาร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ณ ห้องประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ชั้น 3 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โพสต์เมื่อ: 24 พ.ค. 2018 16:51:47
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พ.ค. 2018 10:29:31
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ