กิจกรรม ปัจฉิมกถา วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน ครั้งที่ 6

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 10 พ.ค. 2018 15:40:27
244 ครั้ง

วันนี้ (10 พ.ค.61) งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสารจัดกิจกรรม ปัจฉิมกถา วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน ครั้งที่ 6 ตอน วิชาชีวิตที่หน่วยกิตแพงที่สุด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย พันธ์คง เป็นองค์ปาฐกถาในครั้งนี้ ทั้งนี้ทางคณะฯได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พลังใจ และแนวทางการก้าวสู่ชีวิตการทำงานจริงให้กับว่าที่บัณฑิตใหม่ของคณะวิทยาการสื่อสาร

โพสต์เมื่อ: 10 พ.ค. 2018 15:40:27
ปรับปรุงเมื่อ: 10 พ.ค. 2018 15:40:27
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ