โครงการ“พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ”

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 25 เม.ย. 2018 10:38:07
326 ครั้ง

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการสื่อสารได้เปิดสอนรายวิชา 871-314 โครงงาน 1  ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดจัดโครงการ“พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเสนองาน ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการนำเสนองาน ตลอดจนให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้การนำเสนองานไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

โพสต์เมื่อ: 25 เม.ย. 2018 10:38:07
ปรับปรุงเมื่อ: 25 เม.ย. 2018 10:42:54
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ