งานครอบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 15 มี.ค. 2018 10:28:39
510 ครั้ง

กิจกรรมวันที่ 13 มีนาคม 2561 มีดังนี้
งานคุณค่าสงขลานครินทร์
-พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน
-พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
งาน 5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน ณ วิทยาเขตหาดใหญ่
การถ่ายทอดสด "งาน 5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” ผ่านโทรทัศน์ ช่อง 9 ช่อง 30 HD ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

โพสต์เมื่อ: 15 มี.ค. 2018 10:28:39
ปรับปรุงเมื่อ: 15 มี.ค. 2018 10:28:39
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ