โครงการสานสัมพันธ์ ปันน้ำใจ

โดย ชวนิทธิ์ ธนะสุข 28 ก.พ. 2018 10:51:02
438 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 07.00 น            ออกเดินทางพร้อมกันโดยรถตู้
เวลา 10.00-11.30 น. - กิจกรรมสันทนาการ
                             - ติดตั้งคอมพิวเตอร์และจัดห้องสมุด 
เวลา 11.30-12.00 น. มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาและกล่าวขอบคุณ 
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.30 น. เดินทางถึงที่พัก บ่อน้ำร้อน อ.เบตง จ.ยะลา
เวลา 15.30-18.00 น. เดินทางไปชมเมืองเบตงยามเย็นตามอัธยาศรัย check in ณ O.K. เบตง ตู้ไปรณีย์ ไก่ยักษ์ 
เวลา 18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป เดินทางกลับที่พัก เล่นนํ้าร้อน พักผ่อนตามอัธยาศัย
หมายเหตุ เชิญชวนทุกท่านสวมเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนะคะ

วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 06.00-07.00น.  รับประทานอาหารเช้า
เวลา 07.00-08.30 น. เดินทางเยี่ยมชมสวนดอกไม้เมืองหนาว 
                             *มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท
เวลา 08.30-10.30 น. เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ อุโมงปิยะมิตร 
                             *มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 10 บาท
เวลา 10.30-12.00 น. เดินทางกลับบ่อน้ำร้อน และเช็คเอาท์ 12.00 น.
เวลา 12.00-14.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ณ เมืองเบตง พร้อมแวะซื้อของฝาก
เวลา 14.00 น.          เดินทางกลับ จ.ปัตตานี

โพสต์เมื่อ: 28 ก.พ. 2018 10:51:02
ปรับปรุงเมื่อ: 28 ก.พ. 2018 10:53:38
aปรับปรุงโดย: ชวนิทธิ์ ธนะสุข