พิธีมอบทุนการศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2560

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 21 ธ.ค. 2017 16:07:16
338 ครั้ง

บ่ายวันนี้ ( วันที่ 21 ธันวาคม 2560) งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร จัดพิธีมอบทุนการศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2560 ซึ่งคณะวิทยาการสื่อสาร ได้มีแผนจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารในทุกๆปี จำนวนปีละ 40 ทุน ทุนุละ 5,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นทุนสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดย... งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสื่อสาร
#สามารถส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
Inbox เพจ : คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี...
link : https://web.facebook.com/commsci.pn.psu?fref=ts
หรือ ทาง facebook :Commsci-psu คณะวิทยาการสื่อสาร
link : https://web.facebook.com/commsci.psu?fref=ts
#และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะวิทยาการสื่อสาร
ผ่านสองช่องทางหลัก คือ Page Facebook : คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีและ เว็บไซต์คณะวิทยาการสื่อสาร www.comm-sci.pn.psu.ac.th.

โพสต์เมื่อ: 21 ธ.ค. 2017 16:07:16
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ธ.ค. 2017 16:07:16
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ