PSU, BE THE NEW U ROADSHOW 2018 สร้างคุณคนใหม่ในรั้ว ม.อ." ครั้งที่ 2

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 21 ธ.ค. 2017 15:37:16
283 ครั้ง

วันนี้ (21 ธันวาคม 2560) คณะวิทยาการสื่อสารร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้ชื่อ PSU, BE THE NEW U ROADSHOW สร้างคุณคนใหม่ในรั้ว ม.อ." โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเรื่องการรับนักศึกษาแบบปัจจุบันที่เรียกว่า TCAS รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สนใจ กิจกรรมกลุ่มถาม-ตอบ โดยพี่ๆ นักศึกษา และแจกของรางวัลมากมาย ซึ่งมีน้องๆนักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

โดย... งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการสื่อสาร
#สามารถส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
Inbox เพจ : คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี
link : https://web.facebook.com/commsci.pn.psu?fref=ts
หรือ ทาง facebook :Commsci-psu คณะวิทยาการสื่อสาร
link : https://web.facebook.com/commsci.psu?fref=ts
#และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะวิทยาการสื่อสาร
ผ่านสองช่องทางหลัก คือ Page Facebook : คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีและ เว็บไซต์คณะวิทยาการสื่อสาร www.comm-sci.pn.psu.ac.th.

โพสต์เมื่อ: 21 ธ.ค. 2017 15:37:16
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ธ.ค. 2017 15:58:28
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ