PSU, BE THE NEW U ROADSHOW 2018 สร้างคุณคนใหม่ในรั้ว ม.อ." ครั้งที่ 1

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 27 พ.ย. 2017 15:02:48
338 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาการสื่อสารเดินทางแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ใน 6 จังหวัดภาคใต้ โดยเริ่มที่จังหวัดปัตตานีเป็นที่แรก

โพสต์เมื่อ: 27 พ.ย. 2017 15:02:48
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ธ.ค. 2017 15:58:48
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ