สัมมนา หัวข้อ "Digital Enterprise VS Thailand 4.0 : How can we go?"

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 13 ก.ย. 2017 16:44:01
178 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาในวาระครบรอบ 15 ปี วิทยาการสื่อสาร สร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี ในหัวข้อ "Digital Enterprise VS Thailand 4.0 : How can we go?" วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560

โพสต์เมื่อ: 13 ก.ย. 2017 16:44:01
ปรับปรุงเมื่อ: 13 ก.ย. 2017 17:04:37
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ