โครงการอบรมการผลิตการ์ตูน LINE Application

โดย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง 23 ส.ค. 2017 10:21:50
127 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสาร จัดบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 3โครงการอบรมการผลิตการ์ตูน LINE Application-4 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี นำทีมวิทยากรโดย อาจารย์บัดรูดิง ขาลี อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ และนายอิทธิพันธ์ จันทร์เพ็ญ ศิษย์เก่าคณะวิทยาการสื่อสารซึ่งเป็นนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญ การทำ Line sticker ที่สร้างรายได้จากการขายสติ๊กเกอร์ไลน์กว่า 2 แสนบาท โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน ทั้งนี้ Line Application เป็นโปรแกรมสนทนาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องถือเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร โดยมี Line sticker เป็นตัวละครแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถสื่อสารเข้าใจตรงกันง่ายขึ้น การอบรมดังกล่าวฯทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการทำงาน อาทิ เช่น การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร หรือธุรกิจโดยใช้ Line sticker เป็นเครื่องมือ ตลอดจนการสร้าง Line sticker เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมต่อไป

โพสต์เมื่อ: 23 ส.ค. 2017 10:21:50
ปรับปรุงเมื่อ: 23 ส.ค. 2017 10:21:50
ปรับปรุงโดย: กิตติศักดิ์ ประชุมทอง