โครงการอบรมเทคนิคการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วย Infographic

โดย ชวนิทธิ์ ธนะสุข 03 ส.ค. 2017 09:26:33
156 ครั้ง

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โพสต์เมื่อ: 03 ส.ค. 2017 09:26:33
ปรับปรุงเมื่อ: 03 ส.ค. 2017 09:51:21
ปรับปรุงโดย: ชวนิทธิ์ ธนะสุข