งานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ (PRIDE OF PSU 2017) เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย นาวิกา เพ็งจันทร์ 16 มี.ค. 2017 10:20:15
863 ครั้ง

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ดร.มูอัสซัล บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ (PRIDE OF PSU 2017) เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
โดยบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสารได้เข้าร่วมรับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จาก รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 2 คน ดังนี้ ดร.ศริยา บิลแสละ รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน และผศ.ดร.ฮัมเดีย มูดอ รับโล่สดุดีบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง ด้านการเรียนการสอนของคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2559

โพสต์เมื่อ: 16 มี.ค. 2017 10:20:15
ปรับปรุงเมื่อ: 04 เม.ย. 2017 14:30:18
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ