พิธีเปิดกิจกรรม The 2nd Comm Sci Crossword Championship 2017

โดย ชวนิทธิ์ ธนะสุข 03 มี.ค. 2017 10:27:31
792 ครั้ง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการเล่น Crossword Game เกิดความเพลิดเพลิน

ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. 
ณ ลานไผ่ ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร
เวลา 13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 13.30 - 13.45 น. การแสดงจากนักศึกษา
เวลา 13.45 - 13.50 น. พิธีเปิด โดย คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
เวลา 13.50 - 14.10 น. การแข่งขัน Crossword Game คู่พิเศษ ระหว่าง ทีมของดร.กฤษดี พ่วงรอด และ ทีมของดร.ซัมรี เจ๊ะอารน
เวลา 14.10 - 14.30 น. การแข่งขัน Crossword Game ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชา CA vs ICT
เวลา 14.30 - 14.50 น. การแข่งขัน Crossword Game ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชา ICT vs MDIC
เวลา 14.50 - 15.10 น. การแข่งขัน Crossword Game ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชา MDIC vs CA
เวลา 15.10 น. มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาตัวแทนสาขาที่ชนะการแข่งขัน

โพสต์เมื่อ: 03 มี.ค. 2017 10:27:31
ปรับปรุงเมื่อ: 03 มี.ค. 2017 10:42:48
aปรับปรุงโดย: ชวนิทธิ์ ธนะสุข