พิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบสู่ผู้ประกอบการชุมชนจังหวัดปัตตานี

โดย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง 22 ธ.ค. 2016 11:35:13
914 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี จัดงานพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบสู่ผู้ประกอบการชุมชนจังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการบริการวิชาการ "โครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชุมชนเข้มแข็ง" เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 พ.ศ.2559 ณ ห้องเรียน B103 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี
ภายในงานมีการจัดเสวนาหัวข้อ "วิทยาการสื่อสารสู่ชุมชน : ความสัมพันธ์ การเรียนรู้และบทเรียนจากชุมชน" นำทีมวิทยากรเสวนาโดย
1.ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

2.อาจารย์สุวนาถ ทองสองยอด อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการฝึกปฏิบัติการสื่อสารการตลาด

3.คุณอหามะ แวหลง ตัวแทนจากกลุ่มทำนาเกลือบานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

4.คุณเฟาซีย๊ะห์ เดงโด ประธานกลุ่มสตรีผลิตกล้วยหินกรอบแก้ว อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

5.นางสาวซัยดาร์ หวาเอียด ตัวแทนนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบและสื่อมีเดียและอินโฟกราฟิกสู่ผู้ประกอบการชุมชนที่คณะวิทยาการสื่อสารได้ทำการศึกษาบูรณาการในการเรียนการสอนโดยมีนักศึกษาและอาจารย์ได้มีส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยคณะฯ ได้ทำการมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้แก่ 3 ชุมชนในจังหวัดปัตตานี และ 1 ชุมชนในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่
-กลุ่มทำเกลือบานา (เกลือหวาน) อ.เมือง จ.ปัตตานี 
(ต้นแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและน่าสนใจ ภายใต้ชื่อ เกลือหวานบานา)

-กลุ่มเมี่ยงคำสมุนไพร อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 
(ต้นแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มะขามทรงเครื่องยืดอายุสินค้าให้นานขึ้น และพัฒนาชื่อสินค้าใหม่ภายใต้ชื่อ มะขามทอง)

-กลุ่มสตรีผลิตกล้วยหินกรอบแก้ว อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ต้นแบบผลิตภัณฑ์พัฒนารสชาติใหม่ และพัฒนาชื่อสินค้าใหม่ภายใต้ชื่อ “BANANA ฟินเฟ่อร์”)

-กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส (ต้นแบบสื่อมีเดียและอินโฟกราฟิกการเลี้ยงแพะ)

โพสต์เมื่อ: 22 ธ.ค. 2016 11:35:13
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ม.ค. 2018 15:03:52
aปรับปรุงโดย: อรทัย จารุวิเศษ