พิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 10 พ.ย. 2016 16:01:03
546 ครั้ง

คณะวิทยาการสื่อสารของแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นทั้ง 5 ท่าน ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา 
2) นายอิทธิเดช รัตนะ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฮัมเดีย มูดอ 
4) นางสาวอรทัย จารุวิเศษ 
5) นายสิทธิศักดิ์ มีทอง 
ทั้งนี้ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ทางวิทยาเขตปัตตานีได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 และ 2559 ณ หอประชุม ม.อ. ปัตตานี ชูเกียรติปิติเจริญกิจ 

โพสต์เมื่อ: 10 พ.ย. 2016 16:01:03
ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธ.ค. 2016 09:14:47
aปรับปรุงโดย: สุรกิจ ชูเดช