โครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนพัฒนาด้วยผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

โดย พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ 01 เม.ย. 2016 10:05:10
377 ครั้ง

คณาจารย์คณะวิทยาการสื่อสาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการตามประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลิตภัณฑ์
และจัดทำแผนพัฒนาด้วยผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2559

โพสต์เมื่อ: 01 เม.ย. 2016 10:05:10
ปรับปรุงเมื่อ: 01 เม.ย. 2016 10:05:10
aปรับปรุงโดย: พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ