ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โดย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง 10 มี.ค. 2016 16:22:13
372 ครั้ง

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
วันที่ 4-9 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

โพสต์เมื่อ: 10 มี.ค. 2016 16:22:13
ปรับปรุงเมื่อ: 10 มี.ค. 2016 16:22:13
aปรับปรุงโดย: กิตติศักดิ์ ประชุมทอง